Välkommen till Kängsta Naturbruk

Priser och information

Ekeby Gård Exteriört
Ekeby gård, sovrum
Ekeby gård, kök
Ekeby gård, badrum

Månadshyra  magasinet 10 000 kr 

Uthyrd just nu

60 kvm

Ingår el, vatten, sophämtning samt parkering.

 20180416_113031

Månadshyra lillstugan 6000 kr

30 kvm

Ingår el, vatten, sophämtning samt parkering.

 


TILLÄGGSBESTÄMMELSER OCH ORDNINGSREGLER: 

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.