Välkommen till Kängsta Naturbruk

Kött

För att bibehålla våra vackra naturbeten på gården har vi skaffat oss köttdjur. De är två kor en kviga och en kalv och de kommer beta fram till hösten. Att dela beten mellan olika djurslag kor, får och hästar gör att betena bevaras mycket fint.

Vi tror att om vi bibehåller vårt kulturlanskap och samtidigt kan förse de som bor i närheten av gården med högkvalitativt kött får vi dubbelt utbyte av produktionen. 

Vi säljer köttet från djuren direkt från gården. Allt packas i köttlådor. 

Vi har byggt ett köttdjursstall för att få egna kalvar. Detta gör vi med hjälp av EUs företagsstöd.

                                                                                                             

Ni kan boka kött på info@k-naturbruk.se                            

10 kg 1600:- och 20 kg 3200:-

 

20180326_134925Vårat nytillskott 2018. Tjurkalv. Våfflan

Filarkiv